Sinema ve TV Bölümü

e-Posta Yazdır PDF

Film çekmek üzerine yapılan uzun sohbetler, yeni öyküler, fikirler… Sıkıcı filmlerin o kadar da sıkıcı olmadığını fark etmek, görüntülerin anlamları üzerinde iddialı tartışmalar, televizyon stüdyolarındaki gerilim ve heyecanlı telaş, çekim, kurgu, sinopsis…  Bunlar size çok tanıdık geliyorsa, evet,  siz Sinema ve Televizyon Bölümü mezunusunuz.

Sinema ve Televizyon Bölümü, kuruluşundan bu yana, teknolojik gelişmeyi ve kitle iletişim alanındaki değişimleri sürekli izleyerek öğrenim sürecine aktarmayı ve öğrencilerini, geleceğin yetkin bireylerine dönüştürmeyi amaç edinmiştir. İletişim Bilimleri Fakültesi'nin en eski bölümü olan Sinema ve Televizyon Bölümü, 30 yıllık geçmişi içerisinde sinema, televizyon ve reklam sektörlerine farklı bakış açıları kazandıran birçok yönetmen, yapımcı, görüntü yönetmeni, senarist, kurgucu, fotoğraf sanatçısı, sektör yöneticisi ve yüksek öğrenim kurumlarına çok sayıda akademisyen kazandırmıştır.

 

Nasıl bir bölüm?
Sinema ve Televizyon Bölümü’nün üç temel vurgu alanı vardır:

  • Yapım-yönetim
  • Senaryo yazarlığı
  • Kuramsal çalışmalar

İlk bir yılı İngilizce dil öğrenimi olmak üzere beş yıllık öğrenim sürecimizin ikinci ve üçüncü yılında bölüm öğrencilerimiz fakültenin diğer bölümlerin öğrencileriyle, genel kültür ve iletişim biliminin temel dersleri olan Sosyoloji, Psikoloji, Sanat Tarihi, Estetik, İletişim Bilimine Giriş, İletişim Kuramları, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri derslerini alırlar. Sayılan derslerin yanında, sinema ve televizyonun teknik temellerini, senaryo yazımını, fotoğrafın temellerini öğrenecekleri, video uygulamaları yapabilecekleri derslerle alana özgü kuramsal giriş dersleri alırlar. Bölümümüz programında uygulama ilk yıldan itibaren başlar. Sinema ve televizyon alanının temel derslerini tamamlayan öğrencilerimiz akademik danışmanlarının eşliğinde ilerlemeyi düşündükleri, yukarıda adı geçen üç vurgu alanından birine göre derslerini seçerler. Daha üst dönemlerinde, kendilerine sunulan yüksek teknolojiyle birlikte uygulamalı eğitimleri yoğunlaşırken, Görüntü Estetiği, Film Kuramları, Sinema Tarihi, Film Eleştiri-Analiz, Belgesel Sinema gibi alanın ileri düzeydeki kuramsal derslerini de alırlar. Öğrencilerimiz son yıllarında, dört ayrı bitirme projesi çekerek öğrenimlerini tamamlarlar.

Anadolu Üniversitesi’nin ve İletişim Bilimleri Fakültesi’nin öğretim üyelerinden temel disiplin derslerini ve meslek derslerini alırlar. Aynı zamanda, öğrencilerimiz sektörün ilgili uzmanlaşmış kişilerinden seminer dersleri alarak ve düzenledikleri atölye çalışmalarına katılarak onların bilgi ve deneyimlerinden de yararlanırlar.

Öğrencilerimiz, uygulama eğitimlerini tam donanımlı profesyonel bir televizyon stüdyosu, profesyonel fotoğraf stüdyosu ve laboratuarları, 36 profesyonel dış çekim ekipmanı, 1 adet 35 mm BL, 2 adet 16 mm BL film kamerası, 10 adet profesyonel doğrusal olmayan kurgu (non-lineer editing) seti, 1 film kurgu seti ile yürütürler.

Öğrencilerimiz, Anadolu Üniversitesi televizyonu TVA'nın da ana kadrosunu oluşturmaktadırlar. Böylece, profesyonel hayatta olduğu gibi televizyon programları üreterek gelecekte katılacakları medya sektörü için, deneyim kazanmaktadırlar.

Bölümün amacı nedir?
Sinema TV bölümünün amacı, televizyon ve sinema sektörlerine yapımcı, yönetmen, görüntü yönetmeni, senarist ve kuramsal çalışmalar yapabilecek donanımlı ve üretken bireyler yetiştirmektir.

Bölümdeki öğrenim programları nelerdir? 
Bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde üç ayrı öğrenim programı yürütülmektedir:

Lisans
Lisans öğrencilerimiz, Öğrenci Seçme Sınavı’nın sonuçlarına göre seçilirler. Lisansa başlama hakkı kazanan öğrencilerimiz, İngilizce dil sınavına girerler. Sınavı geçemeyen öğrencilerimiz, 1 yıl zorunlu İngilizce dil öğrenimi alırlar. Bölüme her yıl 40 öğrenci kabul edilir. Öğrenim süresi 4 yıldır. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için, not ortalamalarının en az 2 olması gerekmektedir. Öğrenim dilimiz, Türkçe’dir. İngilizce ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

Yüksek lisans ve doktora programlarımız, üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak açılırlar:

Yüksek Lisans
Yüksek lisans derecesi, ders ve tez çalışmasından oluşur. 2 dönem halinde bir yıl boyunca ders alan öğrencilerimiz, bu dersleri başarı ile tamamladıkları takdirde, araştırmalarına dayalı ve sözlü olarak savundukları bir ‘yüksek lisans tezi’ hazırlarlar. Öğrencilerimiz, yaklaşık 2 yıllık sürede yüksek lisans programını tamamlayabilirler.

Doktora
Doktora derecesi, ders ve tez çalışmasından oluşur. 2 dönem halinde bir yıl boyunca ders alan öğrencilerimiz, bu dersleri başarı ile tamamladıkları takdirde, yeterlilik sınavına alınırlar. Bu sınavı geçen adaylar araştırmaya dayalı ve sözlü olarak savundukları bir ‘doktora tezi’ hazırlarlar. Öğrencilerimiz, yaklaşık 4 yıllık sürede doktora programını tamamlayabilirler.

Bölümün araştırma konuları nelerdir? 
Bölüm öğretim elemanları film estetiği, medya araştırmaları, toplumsal cinsiyet, senaryo yazımı, film eleştirisi ve çözümlemeleri, video sanatı, televizyon programcılığı ve tasarımı, türler, film kuramı, yeni medya, yayıncılık, yeni iletişim teknolojileri alanlarında pek çok çalışma gerçekleştirmiştir.

Bölümün uluslararası çalışmaları nelerdir?
Sinema-TV Bölümü’nün öğretim elemanları, uluslararası dergilerde ve uluslararası konferanslarda araştırmalarıyla yer almakta; öğretim elemanı değişim programları çerçevesinde Avrupa’nın değişik üniversitelerinde ders vermektedirler. Öğretim üyeleri ve öğrenciler uluslararası projelerde görev almaktadırlar. Öğrenci değişim programından yararlanarak Hollanda, İspanya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Norveç gibi ülkelerden gelerek bölümde bir ya da iki dönem öğrenim gören yabancı öğrencilerin yanı sıra bölümümüzün öğrencileri de Hollanda, İspanya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Norveç, İtalya ve Fransa gibi ülkelerin seçkin üniversitelerinde öğrenim görmektedirler.

Bölümdeki teknik donanım koşulları nasıldır?
Sinema-TV Bölümü, teknolojik gelişmeyi ve kitle iletişim alanındaki değişimleri sürekli izleyerek öğrenim sürecine aktarmaktadır:

Stüdyo donanımı
Yönetimden aydınlatmaya, kameramanlıktan resim seçimine kadar, bir televizyon programı yapım sürecinin her aşamasında görev alabilen öğrencilerimizin kullanımına yönelik, tam donanımlı profesyonel bir televizyon stüdyosu bulunmaktadır.

Dış Çekim Donanımı
SONY Betecam SP UVW100P 1 Adet SONY DVCAM DSR-200 4 Adet SONY DVCAM DSR-250P 2 Adet SONY MiniDVCAM PD170 6 Adet SONY HVR-Z1E 13 Adet SONY XDCAM HD 10 adetXD CAM HD recorder 10 adetHDV Recorder 5 adetDVCAM HD Recorder 4 adet

Kurgu Donanımı
ADOBE CS3, FINALCUT STUDIO II, AVID XPRESS PRO programlarının yüklü olduğu 10 adet bilgisayar.

Dış çekim ve stüdyo çekimleri için her türlü aydınlatma, ses ve görüntü cihazları (800 W. ve 1250 W.'lık ışık kaynakları, mikrofon, monitör, mixer) ile bunlara ait aksesuarlar bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz Açıköğretim Fakültesi'ne ait 2 profesyonel, uluslararası standartlara sahip stüdyo ve bunlara bağlı birimlerde staj yapmaktadırlar.

Fotoğraf Stüdyosu
Öğrencilerimiz, siyah-beyaz ve renkli fotoğraf çekimi yapabilmekte ve gelişmiş baskı teknikleri kullanılabilmektedirler. Ayrıca, gereksinim duydukları fotoğraf makinelerini ve objektifleri ödünç alabilmektedirler. Öğrenimlerinin ilk yılındaki fotoğraf derslerinde gerçekleştirdikleri projeler Fakültemizde sergilenmektedir.

Video – DVD – VCD Arşivi ve İzleme Odaları
Sürekli olarak geliştirdiğimiz film arşivimizden yaralanabilen öğrencilerimiz, sinema tarihinin önemli filmlerini izleyebilmektedirler. Arşivimiz, şimdilik 2000 adet DVD, 2500 adet VHS filmden oluşmaktadır.

Bölüm öğretim elemanlarının ödülleri ve projeleri
Bölümümüzün öğretim üyelerinin danışmanlığında yürütülen ve ulusal ya da uluslararası otoriteler tarafından ödüllendirilen ya da desteklenen çalışmalar şunlardır:

Prof. Dr. Zahur Mükerrem
·  Göç (1983,10') ve Meydan (1989,45') belgeselleri UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. (2004).
·  Azerbaycan Devlet Sanatçısı, Azerbaycan Devlet Ödülü. SSVCB ve Azerbaycan Mekanı Film Festivali’nden bir sıra ödül.
·  2003 Bakü, Bizim Unutulmuş Filmlerimiz Festivali Belgesel dalında Birincilik ödülü (Göç-1986)

Prof. Dr. Gülseren Güçhan
·  T.C.Kültür Bakanlığı Sinema Araştırma İnceleme ve Değerlendirme Kitabı Yarışması En iyi kitap ödülü (Toplumsal Değişme Türk Sineması)1993
·  T.C.Kültür Bakanlığı Sinema Eleştirisi Yarışması En iyi eleştiri ödülü (C.Metz'in Göstergebilimsel Psikanalitik Yaklaşımı ile Bir Film Çözümleme)1993

Prof. Dr. Nazlı Bayram
·  Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Araştırma Bursu. M. Barkan, U, Demiray, A. Bayraktar, N. Ulutak ile birlikte. 1985
·  Toplumsal Çalışmalar ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi. Yardım Sevenler Derneği Eskişehir Şubesi'nin İletişim Bilimleri Fakültesi ile birlikte yürüttüğü ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen proje. Akademik danışman 2007-2008.

Prof. Dr. Yalçın Demir
·  Türkiye İş Bankası, Kısa Film Büyük Ödülü.
·  30.Mannheim Film Festivali Başarı Belgesi.
·  NHK Japan Prize, Gösterime Değer Filmler Kategorisi.

Doç. Dr. Nezih ORHON
·  Avrupa Bilim Kurumu, Çocuk ve Medya, Proje Kabulü, 2007.
·  Avrupa Birliği Fonu, Dijital Köprü, 2007.
·  Norveç Hükümeti Bursu 2007
·  Fransız Hükümeti Brusu, 2003, 2007.
·  Hollanda Hükümeti Bursu, 2002 ·  Morehead State University, Yılın Yabancı Öğrenci Ödülü, 1997
·  Yüksek Öğretim Kurumu Bursu, 1995 ·  Uluslararası İzmir Film Festivali, Kısa Film Dalı Birincilik, 1994
·  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Kısa Film Yarışması, İkincilik, 1994
·  Hürriyet Gazetesi, Genç İletişimciler Yarışması, Kısa Film İkincilik, 1993
·  Orhon Murat Arıburnu, Kısa Film Yarışması, Üçüncülük, 1993
·  Adana Altın Koza Film Festivali, Kısa Film Jüri Özel Ödülü, 1993
·  İstanbul Deniz Otobüsleri-Türk Tarih Vakfı Kısa Film Yarışması, Jüri Özel Ödülü, 1993
·  Anadolu Üniversitesi, Tenis Turnuvaları, Birincilik, 1988-1995
·  Morehead State University, Tenis Turnuvası, Birincilik, 1996

Yrd. Doç.Dr. Canan ULUYAĞCI
·  Toplumsal Çalışmalar ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi. Yardım Sevenler Derneği Eskişehir Şubesinin İletişim Bilimleri Fakültesi ile birlikte yürüttüğü ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen proje.
Yrd. Doç.Dr. Davut Alper ALTUNAY
·  En İyi Film, Uluslararası İzmir Film Festivali, 1994
·  En İyi İkinci Film, Marmara Üniversitesi, Kısa Film Festivali, 1994
·  En İyi İkinci Film, Hürriyet Gazetesi Genç İletişimciler Yarışması, 1993
·  En İyi Üçüncü Film, Arıburnu Ödülleri, 1993
·  Yavuzer Çetinkaya Jüri Özel Ödülü, Adana Altınkoza Film Festivali,
·  Jüri Özel Ödülü İstanbul Deniz İşletmeleri Kısa Film Yarışması, 1993

Yrd. Doç.Dr. Hakan UĞURLU
·  Uluslararası İzmir Film Festivali, En İyi Film ödülü, 1994
·  Marmara Üniversitesi, Kısa Film Yarışması, ikincilik Ödülü, 1994
·  Hürriyet Gazetesi, Genç İletişimciler Yarışması, İkincilik ödülü, 1993
·  Arıburnu Ödülleri, üçüncülük ödülü, 1993
·  Adana Altınkoza Film Festivali, Yavuzer Çetinkaya Jüri Özel Ödülü., 1993
·  İstanbul Deniz İşletmeleri, Kısa Film Yarışması, Jüri Özel Ödülü., 1993

Yrd.Doç.Dr. Ufuk KÜÇÜKCAN
·  Hürriyet Vakfı Genç Gazeteciler Yarışması, Drama Dalı Birincilik Ödülü, 1991
·  Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, Kısa Film Dalı Üçüncülük Ödülü, 1992
·  İtalyan Hükümeti Bursu, Centro Sperimentale di Cinematografia, Roma, İtalya, 1997

Arş.Gör.Emir Çakaroz
·  İFSAK İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, En İyi Belgesel Video, 2005
·  Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması, En iyi Televizyon Programı, 2005
·  Maltepe Üniversitesi Teknoloji Yarışması, En iyi Kurmaca Film, 2005
·  Blicke Aus Dem Ruhrgebiet Video ve Film Festivali Türkiye Seçkisi, 2005
·  Avrupa Gezici Film Kapsamında, Uluslararası Paris Signes De Nuit Festivali Türkiye Seçkisi, 2005
·  41. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali Türkiye Seçkisi, 2005
·  Uluslararası IF Film Festivali Kısa Film Bölümü Türkiye Seçkisi, 2005
·  Uluslararası Bakü Film Festivali Türkiye Seçkisi, 2005 

 

Arama

Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Kimler Çevrimiçi

Su anda:
  • 13 konuk

Duyurular

Şu anda yeni bir duyuru yok

Devamını oku...
Reklam
Reklam


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ